Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024
Σχολές - Τμήματα   Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα   Επικαιρότητα   Άρθρα
ΑΠΘ: Χάθηκε και επίσημα η εξεταστική στη Νομική – Τι θα ισχύσει για τους επί πτυχίω
 Οι καθηγητές της Νομικής σχολής του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου είχαν από καιρό προειδοποιήσει τους φοιτητές, που κάνουν κατάληψη ότι πρέπει να σταματήσουν διότι οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν με φυσική παρουσία και όχι εξ αποστάσεως, καθώς οι διαδικτυακές εξετάσεις των Νομικών μαθημάτων δεν εγγυώνται τον αδιάβλητο και ουσιαστικό έλεγχο των γνώσεων.

Οι φοιτητές δεν σταμάτησαν και έτσι έχασαν την εξεταστική τους περίοδο. «Εξ αιτίας της αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης της Σχολής, η εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έλαβε τέλος», τους ανακοίνωσαν οι καθηγητές.  Μέριμνα υπάρχει μόνο για κάποιες κατηγορίες φοιτητών προκειμένου να πάρουν τα πτυχία τους.  '

Η απόφαση της Συνέλευσης των Καθηγητών της Σχολής 

Εξ αιτίας της αδυναμίας διενέργειας εξετάσεων λόγω της συνεχιζόμενης κατάληψης της Σχολής, η εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έλαβε τέλος. 

  • Η διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα αρχίσει τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου. Παρακαλείσθε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των Τομέων για την έναρξη κάθε μαθήματος. Εφόσον συνεχιστεί η κατάληψη και την επόμενη εβδομάδα, τα μαθήματα από τις 26/2 και μετά θα διεξάγονται διαδικτυακά για όσο χρόνο παραμένει κλειστή η Σχολή. Τα σχετικά link του ΖΟΟΜ για την περίπτωση αυτή, θα ανακοινωθούν με αναρτήσεις επίσης στην ιστοσελίδα κάθε Τομέα. 
  • Μόλις ανοίξει η Σχολή, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσες και όσους δεν εξετάστηκαν λόγω κατάληψης σε κάποια από τα μαθήματα της Εμβόλιμης εξεταστικής που διενεργήθηκε μετά τις 22 Ιανουαρίου, να το πράξουν διά ζώσης στα μαθήματα αυτά σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί. Όσοι καθηγητές δεν κατάφεραν να διενεργήσουν τις εξετάσεις της Εμβόλιμης εξεταστικής του Ιανουαρίου, θα εκδώσουν σχετικές ανακοινώσεις για τη διενέργεια των εξετάσεων αυτών αμέσως μόλις ανοίξει η Σχολή. 
  • Επίσης, μόλις ανοίξει η Σχολή, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσες και όσους φοιτητές οφείλουν μέχρι και τρία (3) μαθήματα για να λάβουν το πτυχίο τους (πλέον αυτών που δεν κατάφεραν ενδεχομένως να δώσουν στην Εμβόλιμη της παρ. γ ανωτέρω), να εξεταστούν σε αυτά τα μαθήματα (μέχρι τρία) με φυσική παρουσία στη Σχολή σε τόπο και χρόνο που θα ανακοινωθεί. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων της ρύθμισης της παραγράφου αυτής, θα εκδοθεί ανακοίνωση από τη Γραμματεία προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, να υποβάλουν δηλώσεις μέσω e-mail. 

Οι προειδοποιήσεις της Νομικής σχολής προς τους φοιτητές

Στις 7 Φεβρουαρίου 2024 η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ,  είχε ανακοινώσει στους φοιτητές τα εξής : 

Eνόψει της θλιβερής κατάστασης που έχει δημιουργήσει η κατάληψη κτιρίων του Πανεπιστημίου και η εξ αυτού του λόγου παρεμπόδιση της εξεταστικής διαδικασίας, αλλά και της σύγχυσης ως προς το ποιος έχει την ευθύνη για άρση αυτής της κατάστασης, καθώς και για λήψη απόφασης ως προς την εξ αποστάσεως διεξαγωγή των εξετάσεων, αισθάνεται  υποχρεωμένη να καταστήσει σαφή τα ακόλουθα:   

  • Η κατάληψη δημοσίων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των χώρων του Πανεπιστημίου, δεν δικαιολογείται ως μορφή διαμαρτυρίας ή άσκησης διεκδικητικών αγώνων, ούτε μπορεί να νομιμοποιηθεί με αποφάσεις οιωνδήποτε συνδικαλιστικών οργανώσεων. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύει την πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (καθηγητές, φοιτητές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ερευνητές).
  • Η προστασία των συνταγματικών δικαιωμάτων όλων των πολιτών αποτελεί σύμφωνα με το Σύνταγμα μέριμνα και υποχρέωση της Πολιτείας. Την υποχρέωσή της αυτή η Πολιτεία δεν μπορεί να την αποποιηθεί, μεταθέτοντάς την σε άλλα πρόσωπα (Σύγκλητο, Πρυτάνεις, Κοσμήτορες, Προέδρους). Τα ατομικά δικαιώματα, όπως η προσωπική ελευθερία, απολαμβάνουν εκ μέρους της Πολιτείας την ίδια αδιαπραγμάτευτη συνταγματική προστασία τόσο εντός όσο και εκτός του Πανεπιστημίου.
  • Στο πλαίσιο του πλήρους αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων εμπίπτει και ο τρόπος ελέγχου της γνώσης των φοιτητών μέσω εξετάσεων (προφορικών, γραπτών ή εργασιών). Η απόφαση γι’ αυτόν τον έλεγχο, ως καθαρά εκπαιδευτικό ζήτημα, εναπόκειται στο κάθε Τμήμα. Τα μέλη του Τμήματος είναι τα μόνα αρμόδια, ασκώντας την ακαδημαϊκή τους ελευθερία, να αποφασίζουν με ποιόν τρόπο θα ελέγξουν τις γνώσεις των φοιτητών τους.  

Συνεπώς, το κάθε Τμήμα είναι αρμόδιο να κρίνει αν οι διαδικτυακές εξετάσεις, τη δυνατότητα των οποίων προβλέπει ο νόμος, μπορούν να διασφαλίσουν επαρκώς τον αδιάβλητο και ανόθευτο έλεγχο της γνώσης, την οποία το Τμήμα μεταδίδει. Κανείς δεν δικαιούται να επιβάλει στα Τμήματα να ακολουθήσουν έναν τρόπο εξετάσεων, τον οποίο αυτά θεωρούν ότι δεν εγγυάται την ορθή και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του γνωστικού τους αντικειμένου, που μόνον αυτά είναι σε θέση να εκτιμήσουν.  

Η κρίση, βεβαίως, των Τμημάτων γίνεται πάντα στο πλαίσιο στάθμισης συμφερόντων, όπως συμβαίνει με τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, για την αντιμετώπιση των οποίων, και ανάλογα με τη διάρκεια και τη σοβαρότητα τους, μπορεί να υιοθετηθούν άλλοι τρόποι διενέργειας  της εξεταστικής διαδικασίας. Λόγοι, όμως, ανωτέρας βίας είναι φαινόμενα που εκφεύγουν του ελέγχου μας, όπως σεισμοί και πανδημίες, και όχι βεβαίως καταλήψεις, που ούτως ή άλλως είναι παράνομες, την ευθύνη αντιμετώπισης των οποίων, όπως και την εγγύηση της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου, φέρει αποκλειστικά υπό τις επικρατούσες συνθήκες η Πολιτεία. Κατόπιν των ανωτέρω, η Συνέλευση της Νομικής Σχολής εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της για την διενέργεια των εξετάσεων με φυσική παρουσία, θεωρώντας ότι οι διαδικτυακές εξετάσεις των Νομικών μαθημάτων δεν εγγυώνται τον αδιάβλητο και ουσιαστικό έλεγχο των γνώσεων, και καλεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να άρουν άμεσα την κατάληψη, προκειμένου να μην χαθεί η εξεταστική. Τους καλεί να αναλογιστούν τη δυσανάλογη βλάβη που υφίστανται οι ίδιοι, οι συνάδελφοί τους και οι οικογένειές τους 

Πηγή:www.ethnos.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 62 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια

Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 19:36
Σχόλια (10)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Συνοπτικός οδηγός μετατάξεων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2024-2025
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Από σήμερα οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Κραυγή αγωνίας εκπαιδευτικών: Ως εδώ με τις σχολικές εκδρομές
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Πανελλήνιες 2024: Σημαντικές συμβουλές λίγο πριν τις εξετάσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ώρα
Τρίτη, 23 Απριλίου 2024
Σχολεία - Πρωτοφανές: Παραιτήσεις απίστευτου αριθμού στελεχών εκπαίδευσης
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Σελίδα 1 από 6194 (37163 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6192
6193
6194
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης