Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 15 Απριλίου 2024
Σχολές - Τμήματα   Επικαιρότητα
Αριθμός εισακτέων στις ΑΕΝ κατά ειδικότητα και Σχολή έτους 2024-2025 / ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο συνολικός αριθμός των Ελλήνων σπουδαστών και σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ανέρχεται σε 1820 (897 Πλοίαρχοι και 923 Μηχανικοί). Η αύξηση σημειώνεται στο 25% σε σχέση με πέρσι.


Αριθμός εισακτέων στις ΑΕΝ κατά ειδικότητα και Σχολή έτους 2024-2025

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων / Παρουσίαση σπουδαστών/-στριών – Κάλυψη κενών θέσεων

1. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή τους στα κτήρια του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ((Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2) και (Πειραιάς, Γρ. Λαμπράκη 150)) και αναρτώνται στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ynanp.gr και www.hcg.gr με μέριμνα των Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Τμήμα Γ’ και Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. Β΄/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντίστοιχα. Επίσης, εκδίδεται σχετική ανακοίνωση τύπου με μέριμνα του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για τα προαναφερόμενα αποτελέσματα.

2. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σε αυτή σπουδαστών/-στριών. Οι σπουδαστές/-στριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής τους στην Α.Ε.Ν.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την παρέλευση του χρόνου των δέκα (10) ημερών της προηγούμενης παραγράφου προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα καλυφθούν για μία και μόνο φορά από υποψήφιους/-ες από τους πίνακες επιλαχόντων που έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται με τοιχοκόλλησή τους στα κτήρια του Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. [(Πειραιάς, Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 – Ε2) και (Πειραιάς, Γρ. Λαμπράκη 150)] και αναρτώνται στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ynanp.gr και www.hcg.gr με μέριμνα των Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης/Τμήμα Γ’ και Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Η.Δ.ΕΠ. Β΄/Γρ. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη για τα προαναφερόμενα αποτελέσματα. Σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σε αυτή σπουδαστών/-στριών προς κάλυψη των κενών θέσεων. Οι σπουδαστές/-στριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής τους στην Α.Ε.Ν. Τυχόν κενές θέσεις που, ενδεχομένως, υπάρξουν κατά την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου δεν θα καλυφθούν.

4. Οι εισαγόμενοι/-ες υποχρεούνται με την εγγραφή τους να προσκομίσουν και καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής, στην οποία έχουν εισαχθεί για φοίτηση, Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν έχουν εγγραφεί ή ότι δεν φοιτούν σε άλλη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Δικαιολογητικά υποψηφίων που δεν εισάγονται, παραλαμβάνονται μόνο από την Α.Ε.Ν. στην οποία υπεβλήθησαν με την αίτηση υποψηφιότητας κατόπιν αιτήσεώς τους, με δική τους ευθύνη και έξοδα που τυχόν απαιτηθούν. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν εισήχθησαν διατηρούνται στο αρχείο της Α.Ε.Ν. στην οποία υπεβλήθησαν και μετά από δύο (02) έτη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης καταστρέφονται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται προς τούτο από τον Διοικητή της εκάστοτε Α.Ε.Ν., εκτός αν υφίσταται εκκρεμής σχετική προσφυγή/δίκη, οπότε και διατηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.

Πηγή : alfavita.gr 


Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 34 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας
 
Τρίτη, 16 Απριλίου 2024

Σχόλια (0)
γεια
Είμαστε ένας οργανισμός που προσφέρει δάνεια σε άτομα που χρειάζονται προσωπική επένδυση με ποσοστό 2%. Το ποσό κυμαίνεται από 2000 Ευρώ έως 800.000 Ευρώ Είμαι γρήγορος και δίκαιος. E-mail επικοινωνίας:  thristinatsonkova@gmail.com
Υποβλήθηκε πριν από 33 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια


Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (0)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (0)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (0)

Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (13)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Σάββατο, 12 Αυγούστου 2023 - 01:50
Σχόλια (3)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 19 Μαΐου 2024
Πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στην Πληροφορική
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 15 ώρες
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Πανελλήνιες 2024: Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σάββατο, 18 Μαΐου 2024
Πανελλαδικές 2024: Πώς θα γίνει η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα
Σελίδα 1 από 6231 (37384 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6229
6230
6231
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης