Σε θετική γνωμοδότηση αντιστοίχισης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου με  τμήμα  Πολυτεχνείου κατέληξε η αρμόδια επιτροπή του Άρθρου 66, στη σημερινή συνεδρίαση .

Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι   μετά την   έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι απόφοιτοι του Τμήματος θα έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στο ΤΕΕ με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο  του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Γιώργο     Βαρελίδη  η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια επίσκεψης της εκπροσώπου του ΤΕΕ  κ. Μοροπούλου στα εργαστήρια του Τμήματος, παρουσία του Προέδρου του  ιδίου , του Αντιπροέδρου Φ. Κόκκινου, Καθηγητών του Τμήματος, της εκπροσώπου της Σχολής Μηχανικών στο Συμβούλιο Διοίκησης κ. Σγουροπούλου και του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών Κ. Στεργίου, όπου αναδείχθηκε η επάρκεια υποδομών και εξοπλισμού που διασφαλίζουν την ποιότητα εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου.

Υπενθυμίζεται ότι  αντιστοιχία με τμήματα Πολυτεχνικής Σχολής ήδη έχουν λάβει    5 τμήματα του Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής, με ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας   Επιτροπής .

Πρόκειται για τα τμήματα:

  • Ναυπηγών Μηχανικών, 
  • Μηχανολόγων Μηχανικών, 
  • Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, 
  • Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
  • Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών

Για το τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ήδη έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Ως έναρξη ισχύος αντιστοίχισης ορίστηκε η 24η Ιουλίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία αποφοίτησε ο πρώτος φοιτητής του εγκεκριμένου πενταετούς προγράμματος σπουδών, του τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).

Με βάση την ΚΥΑ, το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών του ΠΑΔΑ θα θεωρείται αντίστοιχο με το Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αποφοίτους, με βάση τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτούν με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, να ασκήσουν τις ίδιες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Πηγή : esos.gr