Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2024 - Μηχανογραφικό 2024

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012
Σχολές - Τμήματα
Ναυτιλιακά: Οι σπουδές και οι προοπτικές των αποφοίτων
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Το τμήμα ιδρύθηκε το 1998 και τον Σεπτέμβριο του 2002 αποφοίτησαν οι πρώτοι πτυχιούχοι του.

Το τμήμα ιδρύθηκε το 1998 και τον Σεπτέμβριο του 2002 αποφοίτησαν οι πρώτοι πτυχιούχοι του.

Αντικείμενο του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών είναι η μελέτη και η ανάλυση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων οι οποίες δραστηριοποιούνται στον σύνθετο χώρο των Μεταφορών και του Εμπορίου και ειδικότερα της Ναυτιλίας, καθώς και η αναζήτηση, η επιλογή και η εφαρμογή των πλέον κατάλληλων και αποτελεσματικών λύσεων στη διοίκηση των μονάδων αυτών.

Προσφέρει εισαγωγικά μαθήματα στην οικονομία, την οργάνωση-διοίκηση-χρηματοδότηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένα μαθήματα δικαίου, εφαρμοσμένων οικονομικών στις μεταφορές, στο εμπόριο και στα ναυτιλιακά, αλλά και προχωρημένα μαθήματα στη διοίκηση ναυτιλιακών-μεταφορικών επιχειρήσεων, στο θαλάσσιο περιβάλλον και στη διαχείριση της υποδομής δικτύων συνδυασμένων μεταφορών. Αποβλέπει στον εφοδιασμό των φοιτητών με γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας με το περιβάλλον, διαχείρισης θεμάτων και λήψης αποφάσεων σε έναν έντονα ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι η ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος προετοιμάζονται για να καταλάβουν θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικότερα οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ναυτιλίας (π.χ. σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση και διαχείριση λιμένων), αλλά και στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών (π.χ. αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές, διαμεταφορές, διοίκηση και οργάνωση τερματικών εγκαταστάσεων), καθώς επίσης και στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες. Παράλληλα οι φοιτητές/φοιτήτριες του προπτυχιακού τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετες δυνατότητες εξέλιξης.

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΕΜΠ)

Το αντικείμενο των σπουδών καλύπτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις στις επιστημονικές περιοχές της Ναυπηγικής και της Ναυτικής Μηχανολογίας. Επικεντρώνεται δηλαδή στην κατασκευή, την επισκευή, τη λειτουργία πλοίων και άλλων πλωτών εγκαταστάσεων. Το τμήμα διαρθρώνεται σε τέσσερις τομείς: Μελέτης Πλοίου και Θαλάσσιων Μεταφορών, Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής, Ναυτικής Μηχανολογίας, Θαλάσσιων Κατασκευών, που αγκαλιάζουν όλο το φάσμα των πιθανών επαγγελματικών απασχολήσεων των αποφοίτων, που δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία αλλά και τα ναυπηγικά γραφεία, τα μηχανολογικά γραφεία, τα συναφή υπουργεία, το Πολεμικό Ναυτικό κ.ά.

Ναυπηγικής (ΤΕΙ Αθήνας)

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Ναυπηγικής καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο που αφορά στην εφαρμογή της ναυπηγικής επιστήμης και της τεχνολογίας στους τομείς κατασκευής, μετασκευής, επισκευής, λειτουργίας των πλοίων και πλωτών κατασκευών καθώς και των συστημάτων αυτών. Το Τμήμα Ναυπηγικής έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ως Ναυπηγοί Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Το προφίλ του Πανεπιστημίου Πειραιά

Σκοπός του τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών είναι:

Να παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη στον χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών. Να εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στον χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα. Να αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας) εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας, που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό.

Σταδιοδρομία
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ιδιωτικούς, κρατικούς και διεθνείς οργανισμούς στον χώρο των Θαλάσσιων και Συνδυασμένων Μεταφορών, καθώς επίσης και στη διοίκηση και διαχείριση Παράκτιων και Θαλάσσιων Βιομηχανιών.

Επίσης το τμήμα ανέπτυξε από την αρχή σημαντικό ενδιαφέρον στην Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη Ναυτική Τεχνολογία, την Ωκεανογραφία, καθώς και τη διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα. Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα καταρτισμένους ναυτιλιακούς οικονομολόγους για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, για τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών, τη διοίκηση ναυπηγείων/ επισκευαστηρίων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες, τους λιμενικούς οργανισμούς (Ο.Λ.Π., Ο.Λ.Θ. και λιμεναρχεία), τους ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς (νηογνώμονες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κ.λπ.). Αυτές είναι και σε γενικές γραμμές οι θέσεις τις οποίες μπορεί να καταλάβει ένας απόφοιτος ναυτιλιακών σπουδών.

ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
ordering abortion pills to be shipped to house order abortion pill where can i get the abortion pill online
go cheater click
why husband cheat reason why husband cheat cheat wife
redirect why do people cheat cheaters
pregnancy medications early pregnant termination pregnancy pill
why do men cheat on their girlfriends click did my girlfriend cheated on me
i cheated on my boyfriend should i tell him read i cheated on my boyfriend and told him
canada pharmacy coupons pharmacy coupons 2015 free manufacturer coupons
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
free coupons printable canadian pharmacy coupons discount prescriptions
late term abortions abortion risks abortion clinics in san diego
discount pharmacy online free prescription cards discount viagra coupons printable
late term abortion clinics late term abortion clinics national abortion federation
dilation and curettage definition angkortaxidriver.com how many weeks pregnant to have an abortion
lilly cialis coupons cialis discount coupon coupon for cialis
cheap abortion pill spontaneous abortion pill price of an abortion pill
printable cialis coupon discount prescription drug card free cialis samples coupon

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 4262 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Καλή επιτυχία
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024 - 15:58
Σχόλια (1)
Είναι εύκολη η Αγγλική Φιλολογία του ΕΚΠΑ;;
Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2024 - 15:53
Σχόλια (1)

Μεταπτυχιακά
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 - 22:37
Σχόλια (1)

Δεκαπέντε (15) θέσεις έμμισθων υποψηφίων διδακτόρων
Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 - 14:46
Σχόλια (0)

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 - 18:41
Σχόλια (6)


Πολιτικής Επιστήμης ΕΚΠΑ ή Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ
Κυριακή, 13 Αυγούστου 2023 - 19:23
Σχόλια (1)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024
Θέματα Πανελλαδικών 2024: Εκφωνήσεις - Απαντήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 1 λεπτό
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
Οι μισθοδοσίες του Καλοκαιριού για τους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024
Πανελλαδικές 2024: Την Παρασκευή 28 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμοί των υποψηφίων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Σελίδα 1 από 6266 (37594 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
6264
6265
6266
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης