Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2022 - Μηχανογραφικό 2022

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Share
Edu4u Admin
Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013
Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο   Διάφορα Θέματα
Ανοικτή Επιστολή για το Σχέδιο Αθηνά από το τμήμα Οχημάτων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αναφορικά με το παρακάτω σημείο της από 6 Φεβρουαρίου 2013 Αριθ. Πρωτ: 1252 επιστολής σας:

«Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 516 και επωνυμία ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ του Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 475 και επωνυμία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ του Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ, και συγκροτούν το νέο τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ του «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ» ΤΕΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ »

και τη σχετική τοποθέτηση του ΤΕΙ Σερρών επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1.    Το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, μοναδικό στη χώρα τμήμα ανώτατης εκπαίδευσης για χερσαία οχήματα, καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκτενούς και σημαντικού για την εθνική οικονομία τομέα οχημάτων. Παρέχει την κατάλληλη εκπαίδευση για τη στελέχωση βιομηχανιών κατασκευής οχημάτων, εξειδικευμένων υπερκατασκευών και εξαρτημάτων οχημάτων, μεγάλων συνεργείων συντήρησης των αστικών συγκοινωνιών, του στρατού, της αστυνομίας και μεγάλων επιχειρήσεων, σιδηροδρόμου και μετρό, αντιπροσωπειών επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων (λεωφορείων, φορτηγών, γεωργικών και οχημάτων δομικών έργων) και την εκπαίδευση τεχνικών κάθε βαθμίδας.

2.    Η προσφορά του στη εθνική οικονομία αντανακλάται στο υψηλό ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων του και στην υψηλότερη βάση εισαγωγής συγκριτικά με τα οκτώ (8) προτεινόμενα από το σχέδιο ΑΘΗΝΑ τμήματα μηχανολογίας ΤΕΙ. Ένα σημαντικό μάλιστα ποσοστό φοιτητών επιλέγει το Τμήμα με σκοπό τη στελέχωση και την τεχνολογική αναβάθμιση οικογενειακών τους επιχειρήσεων στον τομέα.

3.    Το Τμήμα διαθέτει νεόδμητο (έτος 2002) κτίριο με ειδικό εργαστηριακό εξοπλισμό μεγάλης αξίας, όπως ενδεικτικά: δοκιμαστήριο κινητήρων οχημάτων με σύγχρονη αυτόματη δυναμοπέδη κυλίνδρων, πλήρη και σύγχρονη εγκατάσταση τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), σήραγγα μέτρησης αεροδυναμικών χαρακτηριστικών, εργαστήρια ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων οχημάτων και διάγνωσης βλαβών, συστημάτων μετάδοσης κίνησης, ανάρτησης, πέδησης και διεύθυνσης, σχεδίασης και παραγωγής με τη βοήθεια Η/Υ ( CAD / CAM ). Το προσωπικό του περιλαμβάνει 9 καθηγητές με αξιόλογο ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο και επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των οχημάτων. Έχει ολοκληρώσει πολλά ερευνητικά προγράμματα, μέρος μάλιστα του εργαστηριακού εξοπλισμού του έχει αποκτηθεί από τέτοιες δραστηριότητες. Επίσης συμμετέχει στη διοργάνωση και υλοποίηση εντατικών προγραμμάτων Erasmus (LLP) σε συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

4.    Η προτεινόμενη απορρόφηση του Τμήματος από τμήμα γενικής μηχανολογίας ΤΕΙ, μετά από αυτόνομη λειτουργία 22 ετών και σε χρόνο που οι απόφοιτοί του έχουν πλέον καταξιωθεί και εδραιωθεί στον κλάδο, καθώς η συμβολή τους στην αναβάθμιση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητάς τους επιβεβαιώνεται από τις επιχειρήσεις του τομέα, θα έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της έκτασης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, την υποβάθμισή της και πιθανότατα την τελική εξάλειψή της, καθώς

- οι υποψήφιοι, κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, θα αγνοούν την ύπαρξη αυτής της δυνατότητας εκπαίδευσης ή δεν θα της αποδίδουν (δυστυχώς δικαιολογημένα) τη δέουσα σημασία,

- ως κατεύθυνση σπουδών, χωρίς αναγνωρίσιμο τίτλο σπουδών και οριοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα, θα αγνοηθεί παντελώς από τις επιχειρήσεις κατά την επιλογή προσωπικού, με δυσμενείς επιπτώσεις τόσο για τις ίδιες όσο και για τους αποφοίτους,

- τα αντίστοιχα περιεχόμενα σπουδών διαφέρουν ριζικά και απαιτούν διαφορετικό διδακτικό προσωπικό, εργαστηριακό εξοπλισμό, πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις.

Ως κατεύθυνση σπουδών σε ένα τμήμα μηχανολογίας με διαφορετικό προσανατολισμό και προτεραιότητες, το περιεχόμενο σπουδών, η στελέχωση με καθηγητές και εργαστηριακό προσωπικό, η απόκτηση και αξιοποίηση εργαστηριακού εξοπλισμού, η συνεργασία με ξένα ιδρύματα, και γενικότερα η διατήρηση του αναγκαίου διαφοροποιημένου χαρακτήρα της τεχνολογίας οχημάτων θα υποστούν σοβαρότατη υποβάθμιση, με πιθανότατη τελική κατάληξη τη διάχυση του αντικειμένου μέσα σε δραστηριότητες της ευρύτερης εκπαίδευσης στη μηχανολογία.

Αντίθετα με αβάσιμους ισχυρισμούς, στη διεθνή ακαδημαϊκή πρακτική επικρατεί η ύπαρξη ξεχωριστών τμημάτων οχημάτων (Automotive engineering, Fahrzeugtechnik) και όχι κατευθύνσεων για τον ταχύτατα εξελισσόμενο αυτόν τομέα.

5.    Ανάλογο αποτέλεσμα θα έχει και η μετατόπιση της έδρας του Τμήματος από τη Θεσσαλονίκη, που αποτελεί το σημαντικότερο κέντρο του τομέα οχημάτων στην Ελλάδα (σημαντικότερο και από την Αθήνα) λόγω της συγκέντρωσης πολλών σχετικών δραστηριοτήτων (βιομηχανίες παραγωγής, στρατιωτικά εργοστάσια, αστικές συγκοινωνίες, σιδηρόδρομος και σύντομα μετρό, μεγάλες αντιπροσωπείες και συνεργεία γεωργικών οχημάτων και οχημάτων δομικών έργων). Η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών σε επιχειρήσεις του κλάδου παράλληλα με την εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας, που αποτελεί τον κυριότερο τρόπο απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας, αφού σε πολύ μεγάλο ποσοστό προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις μετά το πέρας της πρακτικής εξάσκησής τους, ουσιαστικά θα εκλείψει.

6.    Νομίζουμε ότι η απόφαση για το μοναδικό Τμήμα Οχημάτων στην Ελλάδα θα πρέπει να ληφθεί με κατ' εξοχήν ακαδημαϊκά κριτήρια περιεχομένου και ποιότητας σπουδών, κριτήρια χρησιμότητας στην εθνική οικονομία και επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων, σύμφωνα με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, και τέλος κριτήρια κόστους , όπως η διατήρηση και αποδοτική χρήση των σύγχρονων και ακριβών κτιριακών εγκαταστάσεων και εργαστηριακών υποδομών με αποκλειστική εφαρμογή στην τεχνολογία οχημάτων. 
ordering abortion pills to be shipped to house link abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online abortion pill buy cytotec for 24 week abortion
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
how to cheat with a married woman women who cheated redirect
married men cheat wife cheat read here
women who cheat why women cheat on their husbands reasons why women cheat on their husbands
open open cheat on wife
pregnancy medications abortion ethics termination pregnancy pill
how to cheat on wife when your husband cheats how to know if wife has cheated
adult dog sex stories desi adult stories incest nifty sex stories
free spy on cell phone randolphia.com spyware for android cell phones
how do i find a location of a cell phone blog.bjorback.com how to find gps location of a cell phone
tretinoin open priligy pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
is there an abortion pill over the counter abortion pill aborted fetus
discount pharmacy online click viagra coupons printable
voltarene 100 voltarene 75 mg voltarene posologie
voltaren nedir charamin.com voltaren gel
voltaren voltaren gel voltaren nedir
get free voucher strattera prescription strattera discounts
discount prescription coupons cialis manufacturer coupon prescription coupons

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3624 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
Μια απορια
Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2023 - 17:06
Σχόλια (0)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ (ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ)
Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2022 - 16:23
Σχόλια (3)

Υπάρχει εξειδικευμένο Φόρουμ για το Παιδαγωγικό Αθηνας;;
Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2022 - 20:41
Σχόλια (4)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Περι ανεμων και υδατων
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022 - 00:25
Σχόλια (0)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Θα ήθελα την γνώμη σας
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 21:39
Σχόλια (4)

Διαγωνισμος
Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - 20:12
Σχόλια (0)

Επιταγή ακριβείας
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022 - 06:45
Σχόλια (4)

Μόρια αίτησης ικυ Έκο 2020-21
Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 - 22:26
Σχόλια (7)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΑΙΤΗΣΗ
Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022 - 22:29
Σχόλια (2)

ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021 ΜΟΡΙΑ
Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022 - 21:32
Σχόλια (51)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
Πανελλήνιες 2023: Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές - Χρονοδιάγραμμα
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
Προκήρυξη για εισαγωγή σε σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 2 ώρες
Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2023
Νέοι Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών: Έτοιμες οι Προκηρύξεις-Τον Φεβρουάριο οι Αιτήσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Σελίδα 1 από 5807 (34841 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5805
5806
5807
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης