Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2022
 
 

Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Αγγελίες

Tickets Market - Φθηνά Εισιτήρια

Πανελλαδικές 2021 - Μηχανογραφικό 2021

Μετεγγραφές

edu4u.gr facebook page

Unic

Share
Edu4u Admin
Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011
Εκπαιδευτικό Σύστημα   Μαθητές - Φροντιστήριο - Σχολείο - Πανεπιστήμιο
Πώς αναγνωρίζονται ξένα πτυχία
 

Σε περίπου 20.000 ανέρχονται οι απόφοιτοι των Λυκείων όλης της χώρας που επιλέγουν κάθε χρόνο κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.

Επίσης χιλιάδες πτυχιούχοι των ελληνικών ΑΕΙ κάθε χρόνο αναζητούν ίδρυμα του εξωτερικού για να συνεχίσουν εκεί τις μεταπτυχιακές σπουδές τους ή γιατί δεν παρέχεται από τα δικά μας ΑΕΙ η ειδικότητα που τους ενδιαφέρει ή για άλλους λόγους.

Εάν είστε ανάμεσα σε αυτούς που είτε ξεκινούν τώρα είτε ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και βρίσκονται ένα βήμα πριν από την κατάθεση των τίτλων που απέκτησαν από ξένο ίδρυμα, προκειμένου να ζητήσουν ισοτιμία των πτυχίων τους, καλό είναι να οπλιστείτε με υπομονή καθώς η διαδικασία αναγνώρισης των πτυχίων στη χώρα μας είναι και χρονοβόρα και πολύπλοκη.

Ο αρμόδιος οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης είναι ο ΔΟΑΤΑΠ ( πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Ο παρακάτω οδηγός είναι βασισμένος στην ενημέρωση που παρέχει ο ΔΟΑΤΑΠ και περιλαμβάνει 10 κανόνες, τους οποίους πρέπει να γνωρίζουν όλοι όσοι επιθυμούν την αναγνώριση των πτυχίων τους.

1 Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας. Η ισοτιμία αναγνωρίζεται εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής.

2 Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζονται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της ημεδαπής. Τα βασικά μαθήματα του προγράμματος αυτού ορίζονται από την αρμόδια εκτελεστική επιτροπή.

3 Γενική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων της αλλοδαπής, όταν εμφανίζεται απόκλιση στα βασικά μαθήματα κορμού μεταξύ του προγράμματος σπουδών του ξένου πανεπιστημίου και του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της χώρας μας. Ο ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να απαιτήσει επιπλέον επιτυχή εξέταση σε συμπληρωματικό αριθμό μαθημάτων σε ΑΕΙ της χώρας μας, σύμφωνα με τα παρακάτω:

* Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 6 όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων του εξωτερικού αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στη χώρα μας έπειτα από σπουδές τετραετούς διάρκειας.

* Τα συμπληρωματικά μαθήματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα δέκα όταν πρόκειται για την αναγνώριση τίτλων του εξωτερικού αντίστοιχων με τίτλους που αποκτώνται στη χώρα μας έπειτα από σπουδές πενταετούς διάρκειας.

* Αν η διαφορά του προγράμματος σπουδών του ελληνικού ιδρύματος από το πρόγραμμα του ιδρύματος του εξωτερικού είναι τόσο σημαντική ώστε να μην μπορεί να χορηγηθεί ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ούτε με τη συμπληρωματική εξέταση σε 6 ή αναλόγως σε 10 μαθήματα, τότε αναγνωρίζεται ισοτιμία εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του πρώτου κανόνα.

4 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία τετραετούς φοίτησης της χώρας μας. Εδώ η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοίτησης είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (master).

5 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία τετραετούς φοίτησης της χώρας μας. Αν μαθήματα του μεταπτυχιακού διπλώματος καλύπτουν το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων του ομοειδούς προγράμματος σπουδών της χώρας μας, αυτά συνεκτιμώνται κατά την εφαρμογή του δεύτερου κανόνα. Στην περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων του εξωτερικού είναι αμιγείς αναφορικά με τους τίτλους σπουδών του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της χώρας μας, η αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας είναι αυτόματη χωρίς την εξέταση σε επιπλέον μαθήματα.

6 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων του εξωτερικού εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία τετραετούς φοίτησης της χώρας μας.

* Πτυχίο τριετούς φοίτησης του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως ισότιμο μόνο εφόσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράμματος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια:

αΑριθμός διδακτικών μονάδων μεγαλύτερος κατά 15% από το συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντιστοιχου πτυχίου του εξωτερικού.

βΠτυχία με χαρακτηριστικό Honours.

Δεν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων με χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified.

7 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων του εξωτερικού εντατικών προγραμμάτων τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία τετραετούς φοίτησης της χώρας μας. Πτυχίο τριετούς φοίτησης του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως ισότιμο και αντίστοιχο μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του κανόνα 6 για την αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών και επιπλέον ο ενδιαφερόμενος έχει διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στα βασικά μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της χώρας μας.

8 Ως προς τα προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας της ημεδαπής εφαρμόζονται αναλογικά οι παραπάνω κανόνες. Επιπλέον ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

9 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας τίτλων του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία πενταετούς φοίτησης της χώρας μας. Η ισοτιμία αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοίτησης είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (master) και συμπληρωματικά έχει εξεταστεί με επιτυχία σε 6 το πολύ μαθήματα.

10 Ειδική αρχή για αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων του εξωτερικού τριετούς φοίτησης ως προς πτυχία πενταετούς φοίτησης της χώρας μας.

Η ισοτιμία και αντιστοιχία αναγνωρίζονται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου τριετούς φοίτησης είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (master) και συμπληρωματικά έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 10 το πολύ βασικά μαθήματα του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών της χώρας μας. Διευκρινίζεται επίσης ότι εάν στο πιστοποιητικό μαθημάτων εμφανίζονται μαθήματα που έχουν χαρακτηρισμό fail ή έχουν βαθμό χαμηλότερο της βάσης, όπως αυτή ορίζεται από το ίδρυμα, θα είναι δυνατή η παραπομπή σε συμπληρωματική εξέταση στα μαθήματα αυτά κατά την κρίση των αρμόδιων οργάνων του ΔΟΑΤΑΠ.


ordering abortion pills to be shipped to house buy the abortion pill online abortion pill online purchase
where can i get the abortion pill online order abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion
redirect why women cheat on their husband dating for married men
how to catch a cheat dating for married men online
viagra vs cialis real life comparisons where can i hide my viagra click here
link viagra video resluts viagra uk cheap purchase buy
will my husband cheat why husband cheat women who want to cheat
women who cheat on their husband cheat husband women affair
why husband cheat unfaithful husband cheat wife
women who cheat married men cheat reasons why women cheat on their husbands
women love to cheat click here online
abortion pill bleeding abortion chicago abortion paperwork
go redirect pregnancy termination options
go online read here
free spyware apps spy program for android top spy app for android
crestor card crestor savings card discount card for crestor
abortion pill abortion pill costs pros and cons of abortion
vacuum aspiration cost natural pregnancy termination how to end a pregnancy

Σχόλια ( )
Υποβλήθηκε πριν από 3800 ημέρες
Προσθέστε το σχόλιο σας

Συζήτηση - Γνώμες - Σχόλια
.
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 - 10:32
Σχόλια (0)

Δύο υποτροφίες
Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022 - 02:37
Σχόλια (16)

IKY-EKO
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022 - 19:22
Σχόλια (17)

ΕΑΠ Ευρωπαικός Πολιτισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 20:16
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

επαγγελματικός προσανατολισμός
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 - 14:05
Σχόλια (6)

Ψυχολογία
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 - 22:53
Σχόλια (1)

Σπουδές στην Κύπρο - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Κάτ εξαίρεση μεταγραφές
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2021 - 18:17
Σχόλια (2)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:23
Σχόλια (1)

Υπάρχει;
Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021 - 11:21
Σχόλια (0)

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1000 ΕΥΡΩ
Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2021 - 16:49
Σχόλια (2)

Σχολές με φυσική παρουσία

Εκπαιδευτικά... και Άλλα
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Η Κεραμέως για το θέμα μείωσης της ύλης των Πανελληνίων 2022
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 12 ώρες
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Πανελλαδικές 2022: Νέα Τμήματα και αλλαγές ένταξης τμημάτων σε επιστημονικά πεδία
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ώρες
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Τριών Ιεραρχών: Τι αναφέρει η Νίκη Κεραμέως στο μήνυμά της
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ώρες
Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022
Υποτροφίες για φοιτητές έως 6.000 ευρώ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις-Όροι και προϋποθέσεις
Σχόλια (0)
Υποβλήθηκε πριν από 13 ώρες
Σελίδα 1 από 5354 (32120 αντικείμενα)
Προηγούμενο
1
2
3
4
5
6
7
5352
5353
5354
Επόμενο
edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης