Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

Υποτροφίες

   Ελαχιστοποίηση

Υποτροφίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Η εύρεση κατάλληλων μορφών χρηματοδότησης για σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό είναι σε πολλές περιπτώσεις αναγκαία προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των στόχων και των φιλοδοξιών ενός μαθητή, φοιτητή, επαγγελματία ή ερευνητή. Οι υποτροφίες είναι ο κατεξοχήν τρόπος με τον οποίο πολλοί άνθρωποι χρηματοδοτούν τις σπουδές τους σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή μεταδιδακτορικό/ερευνητικό επίπεδο.

Οι υποτροφίες για τις οποίες έχει τη δυνατότητα να κάνει αίτηση ένας μαθητής ή σπουδαστής που έχει αποφοιτήσει από εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος, χωρίζονται σε δύο ευρύτερες κατηγορίες: Τις υποτροφίες και τα κληροδοτήματα από φορείς της Ελλάδας και αυτές που παρέχονται από φορείς του εξωτερικού, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος γίνει δεκτός από ίδρυμα άλλης χώρας. Ενώ για την πρώτη περίπτωση οι πηγές χρηματοδότησης είναι σε μεγάλο βαθμό γνωστές, στην περίπτωση των σπουδών στο εξωτερικό θα πρέπει κανείς να αναζητήσει πληροφορίες μέσω ενδιάμεσων φορέων στη χώρα που τον ενδιαφέρει, αλλά και μέσω προσωπικής επικοινωνίας με τα αρμόδια γραφεία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για των οποίων τα προγράμματα προτίθεται να κάνει αίτηση.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής υποτρόφων είναι, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο βαθμός πτυχίου/διπλώματος, οι επιδόσεις σε μαθήματα σχετικά με τον τομέα εξειδίκευσης για τον οποίο προκηρύσσεται η υποτροφία, η καλή γνώση της ξένης γλώσσας του τόπου σπουδών, η οικονομική κατάσταση του αιτούντα και, ορισμένες φορές, η καταγωγή από συγκεκριμένο τόπο.

edu4u.gr facebook page
Καταχώρηση Δημοσίευσης

Ενημέρωση - Σχόλια - Απορίες

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Πασο
Υποβλήθηκε πριν από 4 ώρες
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
4% νομική Κομοτηνής
Υποβλήθηκε πριν από 5 ώρες
Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ενημέρωση για την ανακοίνωση των Βάσεων 2020.
Υποβλήθηκε πριν από 6 ώρες
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
Κτηνιατρική Καρδίτσας Παλαιό
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
Νομική Κομοτηνής 6%
Υποβλήθηκε πριν από 17 ώρες
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
Απορία στη Χημεία
Υποβλήθηκε πριν από 18 ώρες
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Υποβλήθηκε πριν από 19 ώρες
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
6%
Υποβλήθηκε πριν από 23 ώρες
Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020
Κτηνιατρική Καρδίτσας-Παλαιό
Υποβλήθηκε πριν από 1 ημέρα